Geschiedenis

De huidige muziekvereniging Laurentius is voortgekomen uit de in 1923 opgerichte Harmonie Sint Laurentius. De toenmalige Pastoor Meijer wilde ter opluistering van (kerkelijke) feesten een harmonie oprichten en riep Voorschotenaren op mee te doen. In 1947 is een drumband toegevoegd, hoornblazers zijn er in 1973 bij gekomen en in de jaren tachtig heeft de vereniging gekozen voor de bezetting van een drumfanfare, welke tevens is uitgegroeid tot showfanfare. In 1973 is besloten om muziekvereniging Laurentius open te stellen voor alle gezindten.

In 1993 is Jong Laurentius opgericht en is de vereniging gestart met een interne opleiding om de bezetting van dit jeugdorkest telkens weer kwalitatief en kwantitatief op peil te houden. Het laatste jubileum werd in 2013 gevierd, toen bestond Muziekvereniging Laurentius 90 jaar en bestond Jong Laurentius tevens 20 jaar. Dit is groots gevierd met twee taptoes, zowel een jeugdtaptoe als een taptoe met alle top orkesten uit de regio.