Individuele Les

Muziekvereniging Laurentius heeft als doel in haar beleidsplan geformuleerd: in een stimulerende omgeving instrumentale muziekstukken oefenen om daardoor met plezier mars- en showoptredens van kwaliteit te verzorgen.
Een belangrijk onderdeel om tot kwaliteit te komen en die ten minste te handhaven is de individuele les die bij Laurentius door vakbekwame docenten wordt gegeven. Er is voor gekozen om deze docenten van buiten de vereniging aan te trekken, zij dienen op het conservatorium te studeren, of daar afgestudeerd te zijn. Voor het slagwerk hebben wij ervaren vakbekwame docenten.
35 weken per jaar krijgt een muzikant uit de jeugd individueel les van een docent. (Tenzij hij/zij in het bezit is van het landelijk erkende B-diploma en aangeeft geen lessen meer te willen volgen). Muzikanten uit de Drumfanfare worden gestimuleerd om lessen te volgen.

De docenten, die bij Laurentius les geven zijn bekend met het zogenoemde Raamleerplan en geven volgens die methode ook hun lessen. Tijdens de les, die 30 minuten duurt (15 minuten voor Drumfanfare-leden), ligt de nadruk op het aanleren van nieuwe muzikale vaardigheden, beheersing van het instrument en het laten horen van hetgeen de muzikant thuis heeft geoefend. Ook de muziektheorie is onderdeel van het lespakket.
De docent kan verder tijdens die les ondersteuning bieden bij het instuderen van het repertoire van het orkest waarvan de muzikant deel uitmaakt.

Afhankelijk van inzet, oefening, stimulans en aanleg zal de leerling gedurende het opleidingstraject diverse “piketpaaltjes” bereiken waarbij in overleg met leerling, ouders, lesbegeleider en vereniging nieuwe stappen gemaakt kunnen worden. De leerling zal doorstromen naar een volgende fase (leerlingenorkest en Jong Laurentius) in de opleiding.
Tweemaal per jaar worden leden in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan het landelijk erkende examen, dat bestaat uit een theorie en een praktijk-gedeelte. Samen met de docent wordt hiernaar toegewerkt.
Wilt uw kind (of u) muziekles gaan volgen, neem dan contact met ons op.