Voorzitter

24 mei 2022Vacatures

​Muziekvereniging Laurentius Voorschoten is een dynamische vereniging uit Voorschoten.
Ruim 85 leden van alle leeftijden maken wekelijks muziek met elkaar. De vereniging kent diverse orkesten te weten Drumfanfare, Concertorkest, Jong Laurentius en heeft haar eigen muziekopleiding. Er wordt gerepeteerd, er worden muzieklessen gevolgd, concerten gegeven én uiteraard zijn er allerlei nevenactiviteiten. De vereniging bestaat bijna 100 jaar, maar gaat met de tijd mee! 

Binnen een relatief goed functionerend bestuur, is vanwege aftreden van de huidig voorzitter zal in de nabije toekomst de vacature van voorzitter ontstaan.

Bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit zes personen met de volgende functies en taken:

 • voorzitter
 • secretaris
 • penningmeester
 • lid, drumfanfare commissie,
 • lid, opleidingen en Jong Laurentius
 • lid, media commissie

Onder het bestuur functioneren verschillende commissies die gezamenlijk dagelijkse structurele of eenmalige taken en projecten uitgevoerd. Alle leden zorgen dus samen voor het bestaan van de vereniging!

De taken van de voorzitter zijn o.a.:

 • Vertegenwoordigt de vereniging actief, zowel intern als extern
 • Is voorzitter van de bestuurs- en ledenvergaderingen
 • Coördineert de bestuurstaken, delegeert op een stimulerende wijze
 • Zorgt voor een vruchtbare samenwerking binnen de vereniging
 • Onderhoudt contacten met de gemeente en overige samenwerkingspartners
 • Anticipeert op externe ontwikkelingen, vanuit het perspectief van de vereniging
 • Bepaalt samen met de andere bestuurders het beleid binnen de vereniging
 • Neemt samen met het bestuur initiatieven om de vereniging organisatorisch, bestuurlijk, financieel op een hoger  niveau te brengen
 • Heeft zicht op het reilen en zeilen van de hele vereniging
 • Inschatting tijdsbesteding: 5 tot 10 uur per week
 • Contact hebben en houden met leden, niet-leden, inwoners van Voorschoten  en andere (muziek-)verenigingen,    cultuurfabriek etc.
 • Aanspreekpunt voor derden en hen eventueel doorverwijzen naar betreffende commissies/werkgroepen;
 • Aanwezigheid bij activiteiten, in het bijzonder concerten en optredens.

Profiel

We zoeken:  een man/vrouw  die zich als boegbeeld van onze vereniging wil opwerpen; 

 • feeling met muziek is een pré, zelf een instrument bespelen is geen must!;
 • het leuk vinden om met vele verschillende mensen (van alle leeftijden) om te gaan, is zeer gewenst;
 • persoon met  verantwoordelijkheidsgevoel;
 • Muziekvereniging Laurentius heeft de muzikale opleiding in eigen beheer. Affiniteit met jeugd wordt gewaardeerd;

De nieuwe voorzitter treft een organisatorisch en financieel gezonde vereniging met gemotiveerde muzikanten aan, die trots zijn op hetgeen zij gezamenlijk presteren. Het motto luidt: Beleef Muziek! Indien u vragen over of interesse heeft in deze vacature,  kunt u contact opnemen met Edgar van der Krogt via of 06-24592177. 

Natuurlijk kunt u ook deze verenigingswebsite raadplegen.